MUDr. Adrián Horváth - doktor

Mészárosová Martina - sestra

MUDr. Eva Šimová - doktorka

Ortopedická ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb pohybového aparátu.

Zameranie našej ambulancie:

Nadštandardné výkony:

Ortopédia

Je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.