Cenník vykonov pre samoplatcov:

 • Ortopedické vyšetrenie

  40€

 • Kontrolné vyšetrenie

  20€

 • Aplikácia liečiva vnútrokĺbne

  15€

 • Aplikácia liečiva do bolavého miesta

  15€

 • Punkcia kĺbu

  15€

 • Cenník vykonov nehradených zo zdravotného poistenia:

 • Vypracovanie lekárskeho posudku pre komerčnú poisťovňu

  30€

 • Vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť pacienta

  30€

 • Potvrdenie na vodičský preukaz

  15€

 • Podanie injekcie GUNA MD

  15€

 • Lekársky posudok pre komerčnú poisťovnu (bolestné a sťažené spoločenské uplatnenie)

  75€

 • Autológna plazma podanie

  180€